biodiversiteit op de Smaeckacker - de SmaeckAcker

Ga naar de inhoud

biodiversiteit op de Smaeckacker

wie zijn wij?
Natuurtuin
de SmaeckAckerNaast het ploeteren op de SmaeckAcker om een boterham te verdienen door de beste mini-groentes, kruiden en eetbare bleoemen te leveren aan de toprestaurants in de regio, willen we ook nog een diepere betekenis  geven aan onze noeste arbeid en unieke plek op het platteland

De Smaeckacker is ook bezig met behoud en versterken van:
natuur en landschaps historie.
Dat doen we door het aanleggen van een aantal  grote hotspots voor verschillenden biodiversiteits-onderkomens. Met als grootste doel :
HET VERSTERKEN VAN DE BIODIVERSITEIT GECOMBINEERD MET KWEKEN VAN VOEDSEL
op een manier die elkaar versterken.
In een geintegreerde vorm dus.

Genoeg vergezichten. Hoe geven we dat vorm?Op de satelietfoto zie je een driehoek. Daarbinnen is de tuinderij en erf van van de SmaeckAcker van 0.9 ha .
De tuinderij is al rijk aan insecten, vogels en een rijk bodemleven, omdat er wordt gewerkt zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. En de bodem wordt rijkelijk gevoed met een 4 gangenmenu dat uit bladcompost en groencompost bestaat.
Op strategische punten willen we het volgende realiseren:
·        Donker groene streep: 30 mtr lange takkenril (schuilplaats voor de grotere fauna als egels en bunzing en kleine vogeltjes) die tussen de groente bedden komt te staan.
·        De korte licht groene streep: is een insecten muur van 5 mtr bij 2 mtr hoog puin en stenen met zijn zijde gericht naar het zuidoosten.
·        Blauw rondje: een kikkerpoel. Direct gelegen naast de grote doorgaande sloot. Zodat er ‘nat leven’ heen en weer kan gaan van sloot naar poel. Een soort Mac Donalds langs de sloot.
·        Licht gele stipjes: diverse nestkasten voor spreeuwen, uil, vleermuis etc.
·        Doneker groen stipjes:  bloemenwei met zeldzame bloemen voor zeldzame vlinders en insecten. een soort 'vreemdelingenopvang"


de 30 mtr lange takkeril
de insectenmuur in opbouw. Moet tot 2 mtr hoog worden en 5 mtr langBegin van een paddenpoel direct gelegen langs de sloot.Op dit stuk dat al jaren braak ligt, komt de zeldzame bloemen wei voor juist zeldzaem insecten en vlinders. Dus geen dikke klaprozen of koolbloemen, maar de subtiele soorten als grasklokje, gele ratelaar etc. door een paar keer per jaar te maaien, verarm ik de grond en zo kunnen kwestbare bloemen gedijen.
Langs de tuinderij staat een knotwilgenhaag van ruim 100 mtr. lang
onder de knotwilgen staat een beukenhaag.
knotwilgen was typisch gebruikshout voor het platteland en geeft het landschap zijn Hollandse karakter.
Tevens kunnen , als knotwilgen mooi oud zijn geworden, er uilen in de gaten gaan nestelen.Op het uiterste hoekje van de tuinderij staat een valkenkast en ja daar zit een paartje in. deze jagers zijn goed voor het vangen van de muizenDit voorjaar hebben we verspreidt over de tuinderij een aantal hoogstamappelbomen, notenbomen en oude perenbomen geplant.
De bedoeling is dat deze bomen , naast en prachte vorm met lekkere vruchten, ook schaduw geven over de tuinderij, want die verkoeling zal hard nodig zijn voor de hetere zomers waar we mee te maken hebben.
Hte is ook de bedoeling dat we wat val fruit op de grond laten liggen. Dat dient dan als voedsel voor vele vlinders en andere insecten.Op het achtererf staan 2 monumentale notenbomen.
vroeger hadden deze bomen hun nut voor de noten en dienden tegen de muggen. Cultuurhistorische erfbomen.
Jaarlijks vallen er basrtensveel walnoten van de bomen. de meesten rapen we op, maar een deel aten we liggen. Die zijn voor de kauwtje, vlaamse gaaien en ander vliegend gespuis.de Brabantse langgevelboerderij en zijn gebouw(en)
cultuurhistorische gebouwen voor het boerenbedrijf


de typische boerderijvorm die je veel in Brabant tegenkomt.
vroeger voorin de woning en achterin de koeienstal.
deze is gebouwd in 1910Het vroegere bakhuis, varkenshok en stierenstal.
nu werkplaats, koelcel en fietsenstal.

Voordat wij hier in 2013 in trokken werd deze boerderij bewoond door de generaties Kroos. de laatste generatie waren 2 vrijgezelle broers die wat divers kleinvee hielden. Zoals koeien, varkens en wat paarden.
Daarvoor is de SmaeckAcker ook in  gebruik geweest als warmoezerij (tuinderij dicht bij een dorp of stad).
Hieronder nog een oude vergunning voor het telen van groentes uit 1951.


Terug naar de inhoud